Закон и правила охоты в украине

ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте»

ст. 19 ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте»

Розділ III
ПОЛЮВАННЯ

Стаття 12. Право на полювання

Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку, іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання.{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї дозволяється лише особам, які в установленому порядку одержали в уповноваженому державному органі відповідний документ дозвільного характеру на право користування цією зброєю.{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

До полювання прирівнюється:

перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання (крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня);{Абзац другий частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю.

Стаття 13. Здійснення полювання іноземцями

Іноземці можуть здійснювати полювання на території України відповідно до цього Закону. Документи на право полювання, видані відповідними органами інших держав, чинні на території України.

Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь.

Стаття 14. Документи на право полювання

Документами на право полювання (для громадян України) є:{Абзац перший частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

посвідчення мисливця;

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);{Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;{Абзац п’ятий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання.{Абзац шостий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010}

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні, паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.{Частина третя статті 14 в редакції Закону № 1827-VI від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

Розмір державного мита, а також порядок стягнення платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюються у порядку, передбаченому законодавством.

Розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.{Частина п’ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}